Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu

 

I. Zespół Prezydialny

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej KPP Lubliniec Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Prezydialnym KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 44 Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Rejestr skarg i wniosków Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Prezydialnym KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 44 Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr aktów prawnych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Prezydialnym KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 44 Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Prezydialnym KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 44 Komendant KPP w Lublińcu nie

II. Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne w KPP Lubliniec Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 20 Komendant KPP w Lublińcu nie

III. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Rejestr akt postępowań sprawdzających Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
5 Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
6 Wykaz funkcjonariuszy i osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone w KPP Lubliniec, posiadających uprawnienia do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia lub je cofnięto Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie
7 Rejestr udostępnień dokumentów niejawnych Zespół ds. ochrony informacji niejawnych w dni pracujące, w godzinach urzędowania Komendant KPP w Lublińcu nie

 

IV. Wydział Kryminalny

Lp. Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie
1 Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wydziału Kryminalnego Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
2 Rejestr śledztw i dochodzeń Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
3 Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
4 Rejestr osób poszukiwanych, zaginionych Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
5 Książka wyjazdów na zdarzenia techników kryminalistyki Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie
6 Książka doręczeń przesyłek do Sądu Rejonowego w Lublińcu i Prokuratury Rejonowej w Lublińcu Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w Sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 6, pokój 50 Komendant KPP w Lublińcu nie

Metryczka

Data publikacji 03.12.2010
Data modyfikacji 19.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Lubliniec
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Szczeciński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Szczeciński
do góry